Zasadnutie SNK IWA

Predsedníctvo Slovenského národného komitétu IWA si Vás dovoľuje pozvať na Zasadnutie SNK IWA, ktoré sa uskutoční 7. – 8. júna 2023  v priestoroch hotela Metropol v Spišskej Novej Vsi s programom, ktorý tvorí prílohu tohto mailu. Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie Vašej …

Stavebno – odborný deň SPŠS Hurbanovo

Pri príležitosti konania písomných maturít predmetová komisia stavebných odborných predmetov SPŠS Hurbanovo pripravilo pre študentov 1. – 3. ročníka Odborný deň, na ktorý sme dostali pozvanie aj my. Pre študentov …