2% Z DANE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE SNK IWA

Dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť poukázať 2% z odvedených daní pre Občianske združenie Slovenský národný komitét IWA.

Vaše 2 % z odvedených daní pomôžu zrealizovať naše aktivity, ktoré sa zameriavajú na:

  • propagáciu vodného hospodárstva v rámci nášho združenia,
  • jeho prezentáciu vo svete,
  • organizáciu konferencií a seminárov zameraných na aktuálne problémy,
  • podporu vzdelávania a vydávania vedecko-technických publikácií,
  • podporu mladých vedeckých pracovníkov zaujímajúcich sa o vodné hospodárstvo,
  • ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia,
  • vedu a výskum.

V prípade záujmu o poukázanie 2% z odvedených daní nájdete identifikačné údaje a tlačivá tu:

2020_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

2020 Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

POSTUP PRE POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

Podporu formou 2 % z odvedených daní môžete poukázať na účet občianskeho združenia SNK IWA:

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA

Radlinského 11

811 07 Bratislava

IČO: 31745415

Číslo účtu: 11495184 / 0900
IBAN:   SK 4309000000000011495184

Pri vypisovaní tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% musí byť IČO prijímateľa zarovnané sprava!

Dôležité termíny:

31.03.2020– posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby.

30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).