MENO ČLENA E-MAIL
predseda prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. stefan.stanko@stuba.sk
podpredseda Ing. Martin Mikita, PhD. mikitamar2@gmail.com
sekretár Ing. Réka Wittmanová, PhD. reka.wittmanova@stuba.sk
hospodár prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ivona.skultetyova@stuba.sk
Ing. Marián Červenák
Ing. Milan Ďaďo
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Ing. Milan Topoli
Predseda revíznej komisie Ing. Ján Vavro
Revízna komisia: Ing. Rudolf Kočiško
Ing. Ivana Mahríková, PhD. EUR. ING.
Ing. Stanislav Prcúch