Prestížna cena za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve. Cena je udeľovaná od roku 2005.

Ing. Milan Topoli výrazne prispel k rozvoju vodného hospodárstva na  Slovensku, zvlášť ako poslanec NR, kedy sa ako jeden z mála zaslúžil o rozvoj vodného hospodárstva o legislatívne zmeny, ktoré boli vo vodnom hospodárstve SR nevyhnutné.
Bol spoluzakladateľom SNK IWA a vodohospodásrkej výstavy AQUA.

Milan Topoli bol v rokoch 1986 – 1996 riaditeľom ZVak, o. z. Trenčín. Roku 1993 spoluzakladateľ firmy TVS. Z vodárenstva prešiel najskôr na post prednostu Krajského úradu v Trenčíne, v marci 1998 sa stal vedúcim Úradu vlády SR a túto funkciu prestal vykonávať po voľbách v septembri 1998. Svoje aktivity vo firme TVS formálne ukončil v roku 1987, ale od marca 2003 do svojej smrti v auguste 2003 už opäť figuroval v orgánoch TVS ako podpredseda predstavenstva.

Milan Topoli sa napríklad zúčastnil na rokovaní 23. júla 1998 u štátneho tajomníka MSPNM za prítomnosti zástupcu ZVaK, o.z. Trenčín, o problematike odplatného prevodu prevádzkového majetku OZ Trenčín. Zdroj: list generálneho riaditeľa vodohospodárskej sekcie MP SR Jozefa Tariča sekčnému riaditeľovi MSPNM Vladimírovi Pástorovi so stanoviskom k prevodu prevádzkového majetku z 28. júla 1998.

Milan Topoli

Cena Milana Topoliho za celoživotný prínos v oblasti vodného hospodárstva bola udelená:

2005 Ing. Ján Kardoš
2006 Ing. Dušan Palko
2007 Ing. Dušan Ďurčanský
2008 Prof. Ing. Jozef Martoň, CSc.
2009 Dpt. Viliam Šimko
2010 Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
2011 Ing. Štefan Repa
2012 Ing. Ján Tutko
2014 Ing. Ján Vavro
2016 Ing. Vladimír Pastorek
2018 Ing. Milan Ďaďo
2018 Ing. Rudolf Kočiško
2019 Ing. Miroslav Trizna